Valik meie poolt teostatavatest ehitustöödest:
  • Teede ja platside ehitustööd
  • Teekatete remonttööd
  • Välistrasside ehitustööd
  • Välistrasside avariitööd
  • Septikute ja mahutite müük ning paigaldus
  • Vundamendi killustikpõhjade ehitamine
  • Vundamentide- ja piirete betooneerimistööd
  • Metallkonstruktsioonide keevitus- ja paigaldustööd
Materjalide E-POOD
Kallurveod
Tõsteveod
Veod kaubikuga
Kaevetööd
Ehitustööd