Ostu- ja müügitingimused

1. Müügitingimuste kehtivus

 1. Müügitingimused kehtivad AUTOVEOD.EE veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Veoteenused OÜ (edaspidi Veebipood AUTOVEOD.EE) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
 2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad AUTOVEOD.EE veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
 3. Veebipood AUTOVEOD.EE jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel AUTOVEOD.EE.

2. Hinnainfo

 1. Veoteenused OÜ on käibemaksukohuslane (KMKR EE101153186) ning kõik hinnad kodulehel on koos käibemaksuga.
 2. Kodulehel näidatud hinnad sisaldavad ostetud materjali transporti Tarbija poolt valitud aadressile.
 3. Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja Veoteenused OÜ vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.
 4. Veebipood AUTOVEOD.EE jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel AUTOVEOD.EE.

3. Tellimuse vormistamine

 1. Valige sobiv toode.
 2. Lisage soovitud tooted ostukorvi.
 3. Tellimuse vormistamiseks vajutage kõigepealt ostukorvis lingile  „MINE MAKSMAˮ.
 4. Tellimuse vormistamise lehel täitke vähemalt nõutud andmeväljad, valige teile sobiv makseviis ning vajutage lingile  „ESITA TELLIMUSˮ.
 5. Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.
 6. Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel (E−R 8.30−17.30). Kui tellimus esitatakse enne või peale nimetatud aega või samaks päevaks või nädalavahetusel esmaspäevase tellimissooviga, siis palume kindlasti ette helistada numbril 56 5000 55.

4. Müügilepingu jõustumine

 1. Kauba müügilepinguga kohustub veebipood AUTOVEOD.EE andma Tarbijale üle ostetud Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub veebipood AUTOVEOD.EE le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa, võtma Kauba vastu ja kontrollima enne kauba väljalaadimist kauba vastavust tellitule ning sobivust.
 2. Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 3 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.
 3. Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Veebipoe pangakontole.

5. Kohaletoimetamine

 1. Pärast müügilepingu jõustumist helistab AUTOVEOD.EE logistik ostjale ning lepib kokku täpse kohaletoimetamise aja ja viisi. Kauba kohaletoomine toimub tavapäraselt 1-3 tööpäeva jooksul.
 2. E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe pangakontole.
 3. Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.
 4. Veebipood AUTOVEOD.EE ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood AUTOVEOD.EE ei saanud mõjutada ega ette näha.
 5. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega, siis teavitab AUTOVEOD.EE sellest Teid ning pakub teist, samasuguste omadustega toodet, või tagastab Teile tasutud raha viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

6. Tagastamisõigus

 1. Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.
 2. Tagastamisele kuuluva kauba seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija kauba kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on kaupa kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda kauba olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
 3. Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba ostust taganemise avaldus ning saata see aadressile info@autoveod.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
 4. Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.
 5. Veebipood AUTOVEOD.EE tagastab taganemisavalduse ja kauba kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Tarbijale kättetoimetamise kulud.
 6. Taganemisega kaasnevad kulud (nt. laadimise- ja transpordikulud) tasub Tarbija.

8. Vääramatu jõud

 1. Veebipood AUTOVEOD.EE ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood AUTOVEOD.EE ei saanud mõjutada või ette näha.

9. Isikuandmete töötlemine

 1. Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, kauba kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.
 2. Veebipoel AUTOVEOD.EE on õigus kasutada Tarbija isikuandmeid reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.
 3. Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
 4. Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.

10. Pretensioonide esitamise kord

 1. Veebipood AUTOVEOD.EE vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.
 2. Kaubal puuduse ilmnemisel peab Tarbija lõpetama kauba kasutamise.
 3. Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad veebipood AUTOVEOD.EE ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab veebipood AUTOVEOD.EE.
 4. Veebipood AUTOVEOD.EE ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.  Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile Info@autoveod.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
 5. Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud enne kauba kasutamist, kuna puistematerjale ei ole võimalik peale nende sihtotstarbelist kasutamist enam puhtalt ja teiste materjalidega segunemata tagastada.
 6. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
 7. Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt AUTOVEOD.EE ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel AUTOVEOD.EE ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood AUTOVEOD.EE ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud.